LỊCH SỬ THƯƠNG HIỆU Archive

0

Lịch sử thương hiệu thể thao Nike

Phil Knight, chủ tịch Tập đoàn Nike, là một vận động viên điền kinh chạy việt dã nên ông nắm bắt rất nhanh nhu
0

ZARA-THƯƠNG HIỆU ĐẾN TỪ TÂY BAN NHA

Zara là thương hiệu bình dân nổi tiếng của Tây Ban Nha được thành lập năm 1975 bởi Amancio Ortega and Rosalía Mera. Hiện